หน้าหลัก | ประวัติโรงเรียน | วิสัยทัศน์ | ข้อมูลโรงเรียน | ทำเนียบผู้บริหาร | คณะผู้บริหาร |แผนที่ ร.ร.| ติดต่อ

 

 

sainampeung identity

ผู้อำนวยการพบนักเรียน

 

Teachers

Educations

Inside Sainampeung

คณะกรรมการ

สหวิทยาเขตเบญจสิริ

Link Education

รับสมัครครูภาษาไทย
รับสมัครครูธุรการ สำนักงานทะเบียนวัดผล

MEET THE DIRECTORMEET THE DIRECTOR

MEET THE DIRECTOR SN ETV
Students

Project S.N.

 

ประกาศโรงเรียนสายน้้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดวันเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

สำนักราชเลขาธิการแจ้งว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์ ในการพระราชทานรางวัลแก่นักเรียน และผู้แทนสถานศึกษา โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ที่ได้รับรางวัลพระราชทานประำจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยกำหนดเข้าเฝ้าฯ ใน
วันอังคารที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
เวลา ๑๔.๓๐ น.
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา


แจ้งให้นักเรียน และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานที่จะเข้าเฝ้าฯ ทราบและให้ไปรายงานตัว
ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร ใน
วันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗
เวลา ๑๓.๐๐ น.
เพื่อทำการซ้อมเข้ารับรางวัลพระราชทาน

 

 


 

    กิจกรรมลูกผึ้งที่ผ่านมา

l
1
1
1
1
โครงการ กาย-ใจสมบรูณ์ เต้นแอโรบิ
MEP open House Leap for ASEAN
วัยรุ่นฉลาดรัก รู้จักป้องกัน
เขตเยี่ยมนักเรียนภาคใต้