หน้าหลัก | ประวัติโรงเรียน | วิสัยทัศน์ | ข้อมูลโรงเรียน | ทำเนียบผู้บริหาร | คณะผู้บริหาร |แผนที่ ร.ร.| ติดต่อ

 

 

sainampeung identity

ผู้อำนวยการพบนักเรียน

 

Teachers

Educations

Inside Sainampeung

คณะกรรมการ

สหวิทยาเขตเบญจสิริ

Link Education

รับสมัครครูภาษาไทย
รับสมัครครูธุรการ สำนักงานทะเบียนวัดผล

MEET THE DIRECTORMEET THE DIRECTOR

MEET THE DIRECTOR SN ETV
Students

Project S.N.

 

 

ประกาศโรงเรียนสายน้้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

การรับสมัครนักเรียนรอบทั่วไป ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบเรียนต่อชั้นม.1
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป และเงื่อนไขพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (แจ้งความจำนง)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รายละเอียด)

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ
ชั้นม.1 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ

ประกาศรายนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
MEP
SMSIP

กำหนดการซ้อมรับประกาศนียบัตรพระราชทาน
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 08.00 - 12.00 น.
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา 13.00 - 16.00 น.

 

กำหนดการรับประกาศนียบัตรพระราชทาน
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 08.00 - 12.00 น.
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา 13.00 - 16.00 น.

 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 


 

    กิจกรรมลูกผึ้งที่ผ่านมา

l
1
1
1
1
โครงการ กาย-ใจสมบรูณ์ เต้นแอโรบิ
MEP open House Leap for ASEAN
วัยรุ่นฉลาดรัก รู้จักป้องกัน
เขตเยี่ยมนักเรียนภาคใต้