หน้าหลัก | ประวัติโรงเรียน | วิสัยทัศน์ | ข้อมูลโรงเรียน | ผู้บริหาร ร.ร. | แผนที่ ร.ร. | ติดต่อ

ฝ่ายบริหาร

Educations

Inside Sainampeung

คณะกรรมการ

สหวิทยาเขตเบญจสิริ

Link Education

MEET THE DIRECTORMEET THE 
DIRECTORMEET THE DIRECTOR SN ETV
MEET THE DIRECTOR
Students

Project S.N.

กิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2559

    10 พ.ค. 2559  ปฐมนิเทศ ม.1  ลงทะเบียนเวลา 07.00 น.
    11 พ.ค. 2559  ปฐมนิเทศ ม.4  ลงทะเบียนเวลา 07.00 น.

    12 พ.ค. 2559  เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมลูกผึ้งที่ผ่านมา

l
1
1
1
1
โครงการ กาย-ใจสมบรูณ์ เต้นแอโรบิ
MEP open House Leap for ASEAN
วัยรุ่นฉลาดรัก รู้จักป้องกัน
เขตเยี่ยมนักเรียนภาค ใต้