หน้าหลัก | ประวัติโรงเรียน | วิสัยทัศน์ | ข้อมูลโรงเรียน | ทำเนียบผู้บริหาร | คณะผู้บริหาร |แผนที่ ร.ร.| ติดต่อ

 

 

sainampeung identity

ผู้อำนวยการพบนักเรียน

 

Teachers

Educations

Inside Sainampeung

คณะกรรมการ

สหวิทยาเขตเบญจสิริ

Link Education

รับสมัครครูภาษาไทย
รับสมัครครูธุรการ สำนักงานทะเบียนวัดผล

MEET THE DIRECTORMEET THE DIRECTOR

MEET THE DIRECTOR SN ETV
Students

Project S.N.

 

 

ประกาศโรงเรียนสายน้้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ


เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง (Classroom Meeting)

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558

เวลา 08.00 - 12.00 น.

ณ ห้องประจำชั้นของนักเรียน

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

 

 


 

    กิจกรรมลูกผึ้งที่ผ่านมา

l
1
1
1
1
โครงการ กาย-ใจสมบรูณ์ เต้นแอโรบิ
MEP open House Leap for ASEAN
วัยรุ่นฉลาดรัก รู้จักป้องกัน
เขตเยี่ยมนักเรียนภาคใต้