เข้าสู่เว็บไซต์  
ระบบรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปี ๒๕๖๓

 

*เกณฑ์การคัดเลือกความสามารถพิเศษ*

 

แจ้งความจำนงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปี ๒๕๖๓
ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกปีที่ ๑ และ ๔

ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้นม.๑/๒๕๖๓ MEP,SMSIP(เพิ่มเติม)