หน้าหลัก | ประวัติโรงเรียน | วิสัยทัศน์ | ข้อมูลโรงเรียน | ผู้บริหาร ร.ร. | แผนที่ ร.ร. | ติดต่อ

 

 

sainampeung identity

ผู้อำนวยการพบนักเรียน

 

Teachers

Educations

Inside Sainampeung

คณะกรรมการ

สหวิทยาเขตเบญจสิริ

Link Education

 

รับสมัครผู้ประสงค์จำหน่าย อาหารในโรงเรียนปีการศึกษา2557

MEET THE DIRECTORMEET THE DIRECTOR SN ETV
Students

Project S.N.

 


ประกาศโรงเรียนสายน้้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ


การเปิดภาคเรียนและประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557รายชื่อนักเรียนที่ได้จัดสรรที่เรียน ม.1 รอบสองรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลื่อนชั้นเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4(ม.3เดิม)รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป และเงื่อนไขพิเศษ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)แนวการปฏิบัติเกี่ยวการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)


คลิกดูขนาดใหญ่
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อม.1
ห้องเรียนพิเศษ หลักสูตร MEPและ SMSIP• แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557


• ระบบรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2557


คลิกดูขนาดใหญ่
คลิกดูขนาดใหญ่เอกสารแนะนำหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ

คลิกดูขนาดใหญ่ คลิกดูขนาดใหญ่ คลิกดูขนาดใหญ่ คลิกดูขนาดใหญ่

MEP Extra Activity After an Examination

คลิกดูขนาดใหญ่

 

    กิจกรรมลูกผึ้งที่ผ่านมา

l
1
1
1
1
โครงการ กาย-ใจสมบรูณ์ เต้นแอโรบิ
MEP open House Leap for ASEAN
วัยรุ่นฉลาดรัก รู้จักป้องกัน
เขตเยี่ยมนักเรียนภาคใต้