Copyright 2019 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง

เรื่อง การคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2562

เนื่องจากร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2561 จะหมดสัญญาในวันที่ 31 มีนาคม 2562 จึงประกาศรับสมัครร้านค้าที่ประสงค์จะมาจำหน่ายอาหารในโรงเรียน  จะเปิดรับสมัครในวันที่ 11-22 กุมภาพันธ์ 2562และทดลองชิม ในวันที่  6 มีนาคม 2562  เวลา 9.00 - 11.00 น.ประกาศผลในวันที่ 11 มีนาคม 2562

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (img104.pdf)รับสมัครร้านค้า2562 393 kB06 กุมภาพันธ์ 2019 / 12:40
f t g m