หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญ  
แผนจัดการเรียนรู้สาระหน้าที่พลเมือง
 
พลเมืองดีในสังคมประชาธิไตย  
ระบอบการปกครอง  
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้  
กฎหมายลิขสิทธิ์  
ภูมิปัญญาไทย  

Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Khlongtoei Khlongtoei Bangkok Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile
http://www.sainampeung.ac.th