หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญ
Ram 7
สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 7
1.พระราชประวัติ

รัชกาลที่ 7
2.การปกครอง
3.เศรษฐกิจ
4.ศาสนา  
5.สังคม-การศึกษา  
6.กวีและวรรณกรรม  
7.ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  
   
   
ด้านเศรษฐกิจ
ในสมัยรัชกาลที่ 7 ประเทศไทยกำลังประสบภาวะทรุดโทรมอย่างยิ่ง โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลได้ ตัดทอนรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปอย่างมากมาย ในปี พ.ศ. 2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตัดทอนรายจ่ายในราชสำนัก เพื่อเป็นตัวอย่าง แก่หน่วยงานราชการต่าง ๆ มีการลดจำนวนข้าราชการ ในกระทรวงต่าง ๆ ให้น้อยลง พระองค์ยินยอมลดรายได้ที่จะถวายให้กับพระคลังข้างที่ นอกจากนี้พระองค์ทรง มีพระราชปรารภ ให้คนไทยหางานอย่างอื่นทำนอกจากการยึดอาชีพรับราชการ ถึงเวลาที่คนไทยต้องหันไปประกอบอาชีพทางการค้าและการอุตสาหกรรมให้มากขึ้น แต่ในขณะนั้นภาวะเศรษฐกิจโลกเริ่มตกต่ำลงอย่างมาก ส่งผลกระทบถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้ทรุดหนักลงไปอีก ประชาชนต่างเดือดร้อนอย่างมาก
“เกิดภาวะข้าวยากหมากแพง” รัชกาลที่ 7 ได้ใช้มาตรการตัดทอนรายจ่ายอย่างเข้มงวดที่สุด ตลอดจนปลดข้าราชการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนมาก จัดการยุบมณฑลต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร ประกาศยุบจังหวัด งดจ่ายเบี้ยเลี้ยงข้าราชการ
ในเดือนกันยายน 2474 รัฐบาลประกาศ
งดใช้มาตรฐานทองคำ และกำหนดค่าเงินตามปอนด์สเตอร์ลิง เพื่อปรับงบประมาณประจำปีให้เข้าสู่ดุลยภาพ ออกพระราชบัญญัติการเก็บภาษีอากรใหม่ ในเดือนพฤษภาคม 2475 รัฐบาลได้ขายทองคำทุนสำรองของประเทศที่มีอยู่ทั้งหมด 17 พฤษภาคม 2475 รัฐบาลประกาศเพิ่มภาษีราษฎร โดยเฉพาะข้าราชการ เรียกภาษีเงินเดือน ประชากรในประเทศตกงานมากขึ้น กิจการค้าเกือบทั้งหมดตกเป็นของชาวต่างชาติ เหตุการณ์ทั้งหมดจึงนำไปสู่ การเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศเป็นแบบประชาธิปไตย

Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Khlongtoei Khlongtoei Bangkok Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile