รัชกาลที่ 8
หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญ
Ram 8
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
รัชกาลที่ 8
1.พระราชประวัติ

2.การปกครอง
3.เศรษฐกิจ  
4.ศาสนา  
5.การฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี  
6.กวีและวรรณกรรม  
7.ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  
 
รัชกาลที่ 8
 
     
   
แบบฝึกหัด
1
2
3
4
5
6
7
เลือกตอบ
พระราชประวัติ
การปกครอง
เศรษฐกิจ
ศาสนา
วัฒนธรรม
กวีวรรณกรรม
การต่างประเทศ
R8-110
R8-210
R8-310
R8-410
R8-510
R8-610
R8-710
R8-111
R8-211
R8-311
R8-411
R8-511
R8-611
R8-711
R8-120
R8-220
R8-320
R8-420
R8-520
R8-620
R8-720
R8-121
R8-221
R8-321
R8-421
R8-521
R8-621
R8-721
พระราชลัญจกร เป็นรูปพระโพธิสัตว์ประทับ บนบัลลังก์ดอกบัว พระบาทขวาห้อยอยู่เหนือบัวบาน อันหมายถึง แผ่นดิน   พระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัวตูม มีเรือนแก้ว อยู่ด้านหลังแถบรัศมี มีฉัตรอยู่สองข้าง เป็นพระราชสัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธยว่า "อานันทมหิดล"  แปลว่า  เป็นที่ยินดีของแผ่นดินประหนึ่งพระโพธิสัตว์
เสด็จมาประทานความร่มเย็นเป็นสุข แด่ประชาราษฎรทั้งปวง

สมัยรัชกาลที่ 8 ( พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ) ( 02/03/2477 – 09/06/2489 )
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ พระอัฐมรามาธิบดินทร มีพระนามเดิมว่า
พระองค์เจ้าอานันทมหิดล ทรงเป็นพระโอรสของสมเด็จ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์(สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) และพระราชชนนีศรีสังวาลย์(สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ทรงมีพระพี่นางและพระเจ้าน้องยาเธอร่วมพระชนกชนนีอีก 2 พระองค์ คือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช
พระองค์ประสูติเมื่อ 20 กันยายน 2468 ณ เมืองไฮเดลเบอร์ก ประเทศเยอรมัน
เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อ 2 มีนาคม 2477 ขณะมีพระชนมายุ 10 พรรษา ทรงศึกษาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พระองค์เสด็จนิวัติพระนครครั้งแรกภายหลังทรงราชย์เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481และครั้งที่สองเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2488 ระหว่างกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เพียง 4 วัน พระองค์เสด็จสวรรคตด้วยทรงต้องพระแสงปืนเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ณ ห้องพระบรรทม พระที่นั่งบรมพิมาน ภายในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 มิถุนายน 2489 รวมพระชนมายุ 21 พรรษา ครองราชย์นาน 13 ปี

Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Khlongtoei Khlongtoei Bangkok Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile