โอเปก
หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญ
 
ประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน

โอเปค  Organization of Petroleum Exporting Countries – OPEC
       อำนาจที่ทรงพลังต่อระบบเศรษฐกิจโลกนั้น คือ น้ำมันดิบ หรือ ที่มีการเปรียบกันว่าเป็น ทองสีดำ Black Gold หมายถึงกลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออก เป็นองค์การนานาชาติ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อความร่วมมือทางด้านนโยบายน้ำมัน และช่วยเหลือด้านเทคนิคและเศรษฐกิจแก่ประเทศสมาชิก
          ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน มกราคม พ.ศ.2503  มีสมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศอันประกอบด้วย ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ประเทศอิรัก  ประเทศอิหร่าน ประเทศคูเวต และประเทศเวเนสุเอลา  เดิมมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ต่อมีสมาชิกเพิ่มอีก 8 ประเทศ ได้แก่  กาตาร์  อินโดนีเซีย ลิเบีย  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  แอลจีเรีย  ไนจีเรีย  เอกวาดอร์  และกาบอง รวมมีสมาชิก 13 ประเทศ ต่อมาในปี พ.ศ.2535  ประเทศเอกวาดอร์ได้ลาออก และในปี พ.ศ.2538 ประเทศกาบองได้ลาออก  ปัจจุบันจึงเหลือสมาชิกเพียง 11 ประเทศ  ตามทวีปต่างๆ ดังนี้
ตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย 7 ประเทศ ได้แก่
               1. ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
               2. ประเทศอิรัก 
               3. ประเทศอิหร่าน
               4. ประเทศคูเวต
               5. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
               6. ประเทศกาตาร์
               7. อินโอนีเซีย
ตั้งอยู่ในทวีปอัฟริกา 3 ประเทศ ได้แก่ 
               1. ประเทศไนจีเรีย
               2. ประเทศแอลจีเรีย 
               3. ประเทศแองโกลา
อยู่ในทวีปอเมริกาใต้ 1 ประเทศ ได้แก่  ประเทศเวเนสุเอลา 
รวมเป็น 11 ประเทศ  ในปีพ.ศ. 2508 ได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่ที่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง
          ในระยะเริ่มต้นของการก่อตั้งกลุ่มโอเปค การขุดเจาะน้ำมันในประเทศสมาชิกต่างเป็นการลงทุนและดำเนินการโดย บริษัทน้ำมันต่างชาติ ประเทศเจ้าของบ่อน้ำมันได้รับค่าภาคหลวงตอบแทน ซึ่งเป็นผลประโยชน์ส่วนน้อย การร่วมมือของกลุ่มโอเปคในช่วงนี้ จึงมี
จุดมุ่งหมายสำคัญ 3 ประการ คือ
                1. เพื่อเจรจากับบริษัทน้ำมันผู้ได้รับสัมปทานในการตั้งกองทุนน้ำมันดับให้เท่ากันทุกประเทศ
                2. เพื่อนำราคาน้ำมันดิบที่เป็นผลมาจากการเจรจาใช้เป็นฐานในการคำนวณเป็นรายได้ของประเทศ
                3. เพื่อเป็นอำนาจต่อรองในการยึดครองหรือโอนกิจการน้ำมันเป็นของรัฐต่อไป

Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Khlongtoei Khlongtoei Bangkok Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile
http://www.sainampeung.ac.th