Copyright 2021 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
แนวทางการสมัครและจัดสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 MEP,SMSIP และการมอบตัวของนักเรียน รอบ 1 และ 2 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 14
ประกาศ มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP , SMSIP (รอบที่ 2) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 42
ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 229
ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบแก้ตัวเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 105
ประกาศ การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (ฉบับที่ ๙) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 198
ประกาศ การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (ฉบับที่ ๘) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 274
ประกาศ เปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (ฉบับที่ ๗) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 560
การมอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และเงินสนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ตสำหรับเรียนออนไลน์ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 232
ประกาศ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 6) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 273
การปรับรูปแบบและวิธีการสอบเก็บคะแนนกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 304

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/Sn.consil
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com